Responsabilitati

La nivelul Uniunii Europene şi al României au fost luate măsuri menite să prevină generarea deşeurilor de ambalaje, promovarea reutilizării, reciclării şi a altor forme de valorificare a acestora, îmbunătăţind în acelaşi timp performanţa de mediu a operatorilor economici implicaţi în gestionarea acestora. Regulile generale în ceea ce priveşte deşeurile de ambalaje pentru întreaga Uniune Europeană sunt stabilite prin Directiva 94/62/CE privind ambalajele și deşeurile ambalaje, cu modificarile ulterioare.

România a adoptat cadrul legislativ necesar implementării principiului “poluatorul plateşte” şi „răspunderea producătorului”. Astfel, operatorii economici responsabili au obligaţia să îşi îndeplinescă obligaţiile legale privind realizarea obiectivelor de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje și că ambalajele pe care le introduc pe piață respecta normele de calitate și marcare (în cazul în care îl reutilizează) conform standardelor în vigoare.

Responsabilitatile operatorilor economici

Potrivit prevederilor H.G. nr. 621/2005, cu modificările şi completările ulterioare, operatorii economici, persoane juridice române, sunt responsabili pentru întreaga cantitate de deşeuri generate de ambalajele pe care le introduc pe piaţa naţională, după cum urmează:

  • operatorii economici care introduc pe piaţă produse ambalate sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor pe care aceştia le introduc pe piaţa naţională;
  • operatorii economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţă;
  • operatorii economici care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje.

Responsabilitatile operatorilor economici pentru îndeplinirea obiectivelor de reciclare și valorificare se pot realiza:

  • transferând obligațiile către ROM PACK Management S.A. autorizata de comisia constituită la nivelul autorităţii publice centrale pentru protecția mediului prin intermediul Licentei de Operare Nr. 5 din 19.03.2014; sau
  • în nume propriu (individual) – organizând sistemul de colectare, reciclare și valorificare a deşeurilor de ambalaje;

Indiferent de modalitatea pe care un operator economic responsabil decide să o aleagă pentru îndeplinirea obligaţiilor privind obiectivele care derivă din legislația în vigoare, acesta trebuie să dispună de o evidență clară a cantităţilor pe care le introduce pe piață națională.

Conform legislatiei în vigoare evidența, în funcţie de alegerea pe care o face fiecare operator economic responsabil, este reglementata prin Ordinul nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje.

Responsabilitatile ROM PACK Management S.A.

ROM PACK Management S.A. acţionează în numele operatorilor economici care sunt responsabili conform prevederilor art. 16 alin. (1) din HG nr. 621/2005, cu modificările și completările ulterioare pentru a preveni poluarea mediului, ca urmare a depozitării necontrolate a deşeurilor ambalaje în natura și locuri neautorizate, cu scopul de a reduce la minim cantitatea eliminată şi impactul asupra mediului şi sănătăţii umane.

In baza Licentei de Operare Nr. 5 din 19.03.2014 emisa de Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice, ROM PACK Management S.A. preia obligatiile operatorilor economici si le realizeaza in numele acestora.