Reteaua de colectare

Legea 211/2011 privind regimul deşeurilor impune implementarea sistemelor de colectare separată a materialelor valorificabile de la populatie, astfel încât să se asigure atingerea obiectivelor legislative referitoare la deşeurile de ambalaje

Există diferite scheme de colectare şi sortare pentru a îndeplini ţintele de reciclare şi valorificare a deşeurilor de ambalaje. La o extremă se află sistemul care asigură furnizarea de containere fiecărei gospodării pentru colectarea separată a majorităţii fracţiilor de deşeuri menajere, iar la cealaltă extremă se află sistemul care asigură colectarea în amestec a deşeurilor şi transportul acestora la o staţie de sortare, pentru soartarea ulterioară manuală sau automată.

Din punct de vedere tehnic, există două alternative principale pentru organizarea colectării selective:

  • Opţiunea 1: Sistemul de colectare separată din poartă în poartă;
  • Opţiunea 2: Sistemul de colectare prin aport voluntar.

Ambele tipuri de scheme de colectare au fost implementate cu succes în diferite oraşe Europene. Decizia privind implementarea schemelor de colectare cu aport voluntar sau din poartă în poartă depinde în principal de procentele de colectare care trebuie atinse şi de asemenea de cum este organizat sistemul de colectare a deşeurilor, de comportamentul oamenilor, de colectorii informali şi mulţi alţi factori.

ROM PACK Managemet S.A. va efectua investiții în recipienţi de colectare selectivă în vederea atingerii obligaţiilor ce îi revin privind colectarea de la populație, prin:

  • dotarea operatorilor economici generatori cu recipienţi pentru colectare selectivă a deșeurilor de ambalaje prin intermediul operatorilor economici autorizaţi;
  • colaborarea cu marile lanțuri de retail prin intermediul operatorilor economici autorizaţi pentru poziționarea unor recipienţi destinaţi colectării selective a deşeurilor de ambalaje de la populație;
  • colaborarea cu municipalitați şi primării prin intermediul operatorilor de salubritate în vederea poziţionării unor recipienţi destinaţi colectării selective a deşeurilor de ambalaje de la populație fie în zona urbană fie în cea rurală;
  • colaborarea cu inspectoratele școlare judeţene pentru dotarea școlilor prin intermediul operatorilor economici autorizaţi cu recipienţi destinaţi colectării selective a deşeurilor de ambalaje;
  • colaborarea cu Asociațiile de locatari prin intermediul operatorilor de salubritate în vederea poziţionării unor recipienţi destinaţi colectării selective a deşeurilor de ambalaje de la populație.

Deșeurile de ambalaje colectate ajung astfel la colectori autorizați, unde se sortează, se cântaresc şi se evidențiază pe categorii.