Circuitul de colectare – reciclare – valorificare

Colectarea

ROM PACK Management S.A. are în stategia să dezvoltarea de parteneriate zonale cu firme de logistică specializate în transportul de deşeuri de ambalaje şi cu colectorii autorizați din zonele respective, in vederea colectarii selective a deseurilor de ambalaje generate.

Tratarea

Tratarea presupune în primul rând o sortare a deşeurilor de ambalaje după tipologia şi compoziția acestora.

În funcţie de rezultatul sortării pe tip de deşeu de ambalaj acestea vor fi directionate către reciclatori autorizaţi sau instalaţii de valorificare, în funcţie  de calitatea și tipul deşeului.

Reciclabilitatea unui ambalaj depinde de mai mulţi factori, cum ar fi:

 • tehnologia disponibilă şi asigurarea unei mase critice de deşeuri;
 • posibilitatea colectării şi separării acelui ambalaj, precum şi posibilitatea separării materialelor;
 • costurile şi beneficiile de mediu asociate.

În cazul în care se folosesc mai multe materiale reciclate în conţinutul ambalajelor secundare şi terţiare apar o serie de avantaje economice şi de mediu:

 • în medie, energia care intră într-un proces de fabricare care utilizează materiale reciclate este mai mică comparativ cu situaţia în care în acelaşi proces se folosesc materiale virgine;
 • utilizarea materialelor reciclate economiseşte resurse naturale, multe dintre acestea provenind din surse neregenerabile;
 • cererea tot mai mare pentru ambalaje care au un conţinut ridicat de material reciclat ar putea contribui la rezistenţa pieţei de reciclare în faţa crizelor economice .

Pentru reciclarea deşeurilor de ambalaje, ROM PACK Management S.A. va dezvolta în primul rând relații cu reciclatorii de la nivel naţional şi apoi se va orienta către export în vederea reciclării deşeurilor de ambalaje.

Valorificarea prin reciclare și prin alte metode

ROM PACK Management S.A., conform clauzelor contractuale incluse în contractul cu reciclatorii/valorificatorii, va solicita acestora rapoarte care exprimă:

 • cantitaţile de materiale colectate care pot fi reciclate;
 • cantitaţile de materiale colectate care pot fi valorificate prin alte metode decat reciclarea;
 • cantitaţile de materiale care nu pot fi reciclate sau valorificate vor fi transportate în vederea depozitarii finale.

Tot în clauzele contractuale va exista şi obligaţia reciclatorilor/valorificatorilor de a efectua audituri care să certifice veridicitatea declarațiilor de colectare a deșeurilor de ambalaje, de reciclare şi valorificare.

Sistemul de lucru se bazează pe responsabilităţile stabilite pentru fiecare din factorii implicaţi în procesul de colectare – reciclare – valorificare de către legislaţia în vigoare.

Acest sistem se va baza pe relaţiile contractuale, acordurile şi protocoalele încheiate cu:

 • distribuitorii sau producătorii cu centre de distribuţie proprii;
 • municipalităţi/colectorii;
 • transportatorii;
 • centrele de sortare şi stocare temporară;
 • reciclatorii/valorificatorii.