Domeniu de activitate

România a adoptat și armonizat cadrul legislativ necesar implementării principiului “poluatorul plăteşte” în domeniul ambalajelor. Astfel, operatorii economici responsabili care introduc pe piața națională produse ambalate au obligaţia să îşi îndeplinescă obiectivele de reciclare și valorificare a deșeurilor de ambalaje în conformitate cu legislația de mediu.

Prin Licenta de Operare Nr. 5 din 19.03.2014 ROM PACK Management S.A. se obliga să preia responsabilitatea pentru realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare pentru cantitatea de ambalaje introdusă pe piaţa națională de către operatorii economici responsabili conform prevederilor art. 16 alin. (1) din HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de tipul de material de ambalaj. Societatea are ca scop numai desfășurarea activităților necesare pentru îndeplinirea obligațiilor mai sus menționate, precum și raportarea informațiilor referitoare la gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje.