Legislatie interna

DATA ACT NORMATIV LINK
16 august 2002 HOTARARE nr. 856 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand deseurile, inclusiv deseurile periculoase Vizualizeaza
23 iunie 2005 HOTĂRÂRE Nr. 621 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje Vizualizeaza
16 decembrie 2005 ORDIN Nr. 1281/1121 privind stabilirea modalitatilor de identificare a containerelor pentru diferite tipuri de materiale în scopul aplicarii colectarii selectiv Vizualizeaza
5 iunie 2007 ORDIN Nr. 1108 privind aprobarea Nomenclatorului lucrarilor si serviciilor care se presteaza de catre autoritatile publice pentru protectia mediului în regim de tarifare si cuantumul tarifelor aferente acestora Vizualizeaza
21 noiembrie 2011  ORDIN Nr. 2742/3190/305 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare Vizualizeaza
6 februarie 2012 ORDIN Nr. 794 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri de ambalaje Vizualizeaza
28 martie 2014 Legea 211/2011 privind regimul deseurilor, republicata 2014 Vizualizeaza