Transferul de responsabilitate

Prin realizarea transferului de responsabilitate a obligaţiilor legale privind reciclarea şi valorificarea deşeurilor de ambalaje compania responsabilă va beneficia de:

  • reducerea semnificativă a costurilor destinate acestei responsabilităţi;
  • siguranţa îndeplinirii obiectivelor legale;
  • realizarea unei transparențe informaţionale prin informarea periodică asupra acțiunilor şi activitaților desfăşurate;
  • susținere logistică prin intermediul operatorilor economici autorizaţi pentru debarasarea de deşeurile de ambalaje generate;
  • dezvoltarea de programe de comunicare personalizate, pentru transmiterea unui mesaj comun privind coletarea selectivă a deşeurilor de ambalaje.

În baza Contractului de Preluare a Responsabilităților ne asumăm furnizarea următoarelor informaţii:

  • cantitățile lunare valorificate în numele dumneavoastră, precum şi gradul de îndeplinire al obligaţiilor anuale;
  • situaţia financiară curentă;
  • trasabilitatea deşeurilor de ambalaje, circuitul generator – valorificator;
  • evidenţierea costurilor destinate dezvoltării reţelei de colectare;
  • evidenţierea costurilor de comunicare.