Istoric

ROM PACK Management S.A. este o persoană juridică română, constituită ca societate pe acţiuni in anul 2013, în conformitate cu prevederile Legii Societăţilor și a Ordinului nr. 2742/3190/305 din 21 noiembrie 2011 pentru aprobarea Procedurii, criteriilor de autorizare, reautorizare, revizuire, avizare anuală, emitere şi anulare a licenţei de operare, a procentajului minim de valorificare a deşeurilor de ambalaje preluate de la populaţie, a operatorilor economici în vederea preluării obligaţiilor privind realizarea obiectivelor anuale de valorificare şi reciclare a deşeurilor de ambalaje, precum şi pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor comisiei de autorizare și a Hotărârii nr. 621 din 23 iunie 2005 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificarile și completările ulterioare

In baza dosarului de autorizare depus, ROM PACK Management S.A. obtine de la Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice in data de 19 martie 2014 Licenta de Operare Nr. 5, prin intermediul careia poate prelua obligatiile de mediu privind