Modul de finantare

Operatorul economic responsabil este prima verigă ce introduce produse ambalate în România în scopul vânzării către terţe părţi. Astfel, operatorul economic responsabil care doreşte să se afilieze sistemului colectiv de ambalaje implementat de ROM PACK Management S.A. poate face acest lucru prin semnarea unui Contract de Preluare a Responsabilităţii.

Contractul  stabileşte relaţiile contractuale între operatorul economic responsabil şi ROM PACK Management S.A., relații care stau la baza preluării obligațiilor de către aceasta. Înainte de afiliere, echipa de specialisti ROM PACK Management S.A. va pune la dispoziţia tuturor operatorilor economici responsabili interesaţi informaţiile necesare pentru a se afilia la sistemul propriu de gestionare a ambalaje.

În baza Contractului între producător/importator şi ROM PACK Management S.A., se încasează valoarea tarifului în conformitate cu tipul de material de ambalare introdus pe piaţă de operatorul economic responsabil, astfel încât să fie acoperite toate costurile ce decurg în vederea atingerii obligațiilor legale.

 Caracteristicile tarifului unitar pe tip de ambalaj sunt următoarele:

  • Are un nivel stabilit pentru fiecare categorie de material de ambalare pentru menţinerea unui sistem cât mai simplu de aplicat;
  • Acopera costurile de colectare, reciclare, valorificare (inclusiv sumele impuse de legislație), precum și costurile operaționale, de administrare și cercetare dezvoltare;
  • Este purtătoar de TVA;
  • Valoarea este stabilită pe baza evaluării costurilor generate de managementul deşeurilor de ambalaje : colectare, reciclare, logistică, management.

 Modul de tarifare propus de ROM PACK Management S.A. se raportează la volumul de ambalaje introduse pe piață, contractate structurat după tipul lor

Operatorii economici care vor transfera catre ROM PACK Management S.A. obligaţiile privind gestionarea deşeurilor de ambalaje se vor bucura de egală reprezentare și de aceleaşi drepturi şi obligaţii pe partea financiară: termene de raportare, termene de facturare si termene de plată.

ROM PACK Management S.A. are ca obiectiv realizarea unei transparențe informaționale față de operatorii economici responsabili de la care a preluat obligaţiile prin informarea periodica asupra acțiunilor și activităților desfășurate.